Hotproduct Health - висококвалитетни природни производи за здравље у Босни и Херцеговини купујте са доставом
Ваш град
Изаберите свој град са листе
24 сата дневно, 7 дана у недељи
 • Кућа
 • Услови коришћења

Услови коришћења

Овај уговор дефинише услове коришћења материјала и услуга веб локације од стране корисника (у даљем тексту - „Веб локација“).

Корисници - појединци (укључујући представнике правних лица) који имају могућност визуелног упознавања са информацијама објављеним на веб локацији.

Администрација веб локације је носилац ауторских права на веб локацији.

 1. Опсти услови
  1. Коришћење материјала и услуга Сајта регулисано је нормама важећег законодавства државе: Босна и Херцеговина.
  2. Овај уговор је јавна понуда. Приступајући материјалима Сајта, сматра се да је Корисник приступио овом Уговору.
  3. Када користите ресурсе Сајта који захтевају давање личних података, потребно је да Региструјете Корисника на Сајту. Акције регистрације се спроводе у складу са важећим законом.
  4. Администрација странице има право да једнострано промени услове овог споразума у било ком тренутку. Такве промене ступају на снагу након 3 (Три) дана од дана постављања нове верзије Уговора на веб страницу. Ако се Корисник не слаже са извршеним променама, дужан је да одбије приступ Сајту, престане да користи материјале и услуге Сајта.
  5. Администрација веб локације може да постави за кориснике дистрибуцију информација у вези са поруџбинама, распоредом канцеларијског рада, текућим промоцијама и осталим потребним информацијама. Билтен се врши путем смс-а, пусх или е-маил порука. Потребне контакт информације пружа Корисник током регистрације.

 2. Друга стања
  1. Сви могући спорови који произилазе из овог споразума или се односе на њега решаваће се у складу са важећим законодавством државе: Босна и Херцеговина.
  2. Ништа у Уговору не може се схватити као успостављање односа између Корисника и Администрације Сајта агенцијских односа, партнерских односа, односа заједничких активности, личних радних односа или било којих других односа који нису изричито предвиђени Уговором.
  3. Признање било које одредбе Споразума неважећом или неподложном извршности не подразумева неваљаност осталих одредби Споразума.
  4. Неактивност Администрације Сајта у случају кршења одредби Уговора од стране било ког Корисника не одузима Управи Сајта право да предузме касније одговарајуће радње у одбрани својих интереса и заштити ауторских права за материјале Сајт заштићен у складу са законодавством.

Корисник потврђује да је упознат са свим клаузулама овог Уговора и безусловно их прихвата.